Pomažemo svijetu koji raste od 2015

Šta je pokretna betonara?

Beton se danas koristi u gotovo svim građevinskim projektima u betonarama s preciznim vaganjem i visokom tehnologijom miješanja. Agregat, cement, voda i aditivi važu se precizno na vagi u skladu sa receptima betona utvrđenim prethodnim laboratorijskim ispitivanjima i homogeno se miješaju brzim betonskim miješalicama visokog učinka kako bi se dobio visokokvalitetni beton.
U prošlosti su sve betonare proizvodile stacionarne betonare, a čak i najmanje mogle su se instalirati u određenom vremenskom periodu nakon transporta sa četiri do pet kamiona; takva stacionarna postrojenja proizvodila su beton na istom mjestu dugi niz godina. Povećanje broja građevinskih projekata i količine betona potrebnog za ove projekte, kao i potreba da se ti projekti završe u kratkom vremenu, doveli su do toga da su građevinske kompanije proizvele beton potreban za svoje projekte. u to vrijeme građevinske kompanije trebale su mobilne betonare, koje su fleksibilnije, lakše se transportiraju i lakše instaliraju od stacionarnih betonara, jer su trebale premještati svoja postrojenja s jednog mjesta na drugo dok su završavali svoje projekte. Pokretne betonare su dizajnirane da zadovolje ove potrebe.
Pokretna betonara sastoji se od istih jedinica kao i u nepokretnoj betonari, gdje su te jedinice pričvršćene na šasiju s osovinama i kotačima. Kada ovu šasiju vuče kamionski traktor, pokretna betonara se lako može transportirati.


Vrijeme objavljivanja: 28. septembar 2020